Blog 42. Geluk nummer 20

Uit een doosje vol geluk heb ik weer een kaartje getrokken. Dit is wat erop staat:

“Geluk vraagt om een poging”

Recent deelde een trouwe lezer een mening naar aanleiding van een blog. Ze zei: Geluk is niet alleen iets wat je overkomt en wat van anderen afhangt, maar ook iets wat je zelf kunt creëren. Ik ben het daar helemaal mee eens. Naast bewustzijn en dankbaarheid voor wat er al aan geluk te zien en te ontvangen is, kun je zelf je eigen geluk creëren. De uitspraak van hierboven bevestigt dit!

Je kunt deze uitspraak dus aanvullen met wat jij kan doen om geluk te creëren. Bijvoorbeeld:

♡Geluk vraagt om een poging om het goede in ieder mens te zien.

♡Geluk vraagt om een poging om met je glimlach de caissière uit te nodigen voor een vriendelijk woord.

♡Geluk vraagt om een poging het zonnetje te zien tussen de wolken.

♡Geluk vraagt om een poging er alles uit te halen wat erin zit.

♡Geluk vraagt om een poging waar te nemen waar jouw eigen verantwoordelijkheid ligt in de ruzie met je buurman.

♡Geluk vraagt om een poging open te staan voor de mening van de ander, ook als deze indruist tegen alles waar jij zelf voor staat.

♡Geluk vraagt om een poging te zien waar je eigen groeikansen liggen op persoonlijke groei.

♡Geluk vraagt een poging om de schoonheid te ervaren in de chaos om je heen.

♡Geluk vraagt een poging om orde te scheppen in de chaos om je heen, zodat je meer controle ervaart.

♡Geluk vraagt om een poging om de controle los te laten, zodat je zen bent met de situatie zoals die is.

♡Geluk vraagt om een poging in te zien dat je eigenlijk nooit werkelijk de controle hebt en je alleen maar je best kan doen op dat deel waar je invloed op hebt.

♡Geluk vraagt om een poging om liefde te ervaren in alle situaties.

Geluk vraagt om een poging…

Het lijstje kan eindeloos zijn. Hoe vul jij dit lijstje aan?

Plaats een reactie