Blog 46. Doelen stellen

We zijn inmiddels weer een week verder in het nieuwe jaar. Hoe staat het met jouw goede voornemens? Weet je ze nog en lukt het om ermee bezig te zijn? In dit blog deel ik een klein deel van een hoofdstuk uit mijn boek over doelen stellen.

“Zonder doel dwaalt men ontevreden door het leven.”

Doelen stellen kunnen heel behulpzaam zijn om concreet dingen voor elkaar te krijgen. Je kunt er heel productief van worden. Een doel dwingt je om te kijken naar wat je eigenlijk in het leven wilt bereiken. Wat is belangrijk voor jou om bereikt te hebben voor je dit stoffelijke lichaam achter je laat? Wat wil je nalaten? Wat wil je gezien, beleeft of ervaren hebben?

Om een goed doel te stellen is het belangrijk je aan de SMART-regel te houden. Zorg ervoor dat je doel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden is. Om dieper in te gaan op alle onderdelen: zorg ervoor dat je doel concreet is, niet vaag, maar juist heel duidelijk en gericht gekozen. Bijvoorbeeld niet: ik wil een boek schrijven, maar: Ik wil een boek schrijven over lifestyle waarbij alle onderdelen van een mens aan bod komen, op fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en omgevingsniveau. Als je daar dan aan toevoegt dat het boek zo’n 50.000 woorden moet bevatten, kun je het meetbaar maken, en dat je het in 6 maanden tijd geschreven wilt hebben (tijdsgebonden). Het is dan ook acceptabel en realistisch als je niet op dat moment hoeft te bevallen van een kind, gaat starten met een nieuwe baan of van plan bent te verhuizen in deze periode. Zo heb je alle onderdelen van SMART te pakken.

Wat belangrijk is om te beseffen dat het stellen en halen van doelen ook een keerzijde heeft. Je kunt er geobsedeerd door raken en vanuit strengheid het doel per se moeten halen. Dit zorgt voor energieverlies en zal uiteindelijk niet voor maar tegen jezelf werken. 

Meegaan op de flow van het leven, je laten drijven op gevoel, gewoon doen waar je zin in hebt en de dingen laten ontvouwen zoals ze komen is het tegenovergestelde van het stellen van SMART doelen en kan soms nog productiever zijn dan het stellen van strikte doelen.

De kunst is om jezelf te motiveren met een precies goed afgestemd doel en vervolgens vanuit een flow en op gevoel naar dat doel toe te werken. Gun jezelf de motivatie van het doel en de ontspanning van meegaan in de flow van het leven. Hierbij behoudt je de positieve kanten van een doel, zonder je te laten meeslepen door de negatieve bij-effecten van het stellen van doelen.

Probeer hier een mooi evenwicht in te vinden, dan komt het helemaal goed met jouw doelen en je goede voornemens!

Plaats een reactie