Blog 97. Geluk nummer 40

Opnieuw heb ik een kaartje getrokken uit een doosje vol geluk. Dit is wat erop staat:

“Hecht je met wijsheid aan goed of slecht op de weg naar het geluk”

Met grote regelmaat word ik door deze kaartjes geïnspireerd tot het schrijven van een blog. Vaak zijn het mooie inzichten en deel ik ze graag. Soms gebeurt het ook dat ik het niet eens ben met de uitspraken en soms, zoals nu, begrijp ik ze niet zo goed.

Hoe zou het je hechten aan goed of slecht je helpen op de weg naar geluk? En wie bepaalt wat goed of slecht is? Het doet me denken aan een verhaal over een boer uit China die telkens met allerlei geluk en tegenslag te maken kreeg, maar daar steeds gelijkmoedig onder bleef. Uiteindelijk bleek de zogenaamde tegenslag juist mazzel te zijn en het geluk juist een nadeel. Dus wat is dan goed en slecht?

Als het gaat over hechten, is daar ook het een en ander over te zeggen. Een veilige hechting in je jeugd zorgt ervoor dat je je ontwikkelt tot een gezonde volwassene die zich onbevangen kan hechten aan een partner en hier een veilige relatie mee kan aangaan. Een onveilige hechting in je jeugd kan echter zorgen voor bindings- en verlatingsangst, wat heel lastig is als je een liefdesrelatie wilt hebben. Dus (veilige) hechting is iets om naar te streven, zou je denken.

Aan de andere kant kunnen we ook teveel hechten aan allerlei overtuigingen. Je ego wil je doen geloven dat het heel belangrijk is om waarde te hechten aan jouw gelijk, jouw waarheid en jouw zienswijze. Je zal deze dan ook met hand en tand verdedigen als iemand anders het aandurft je tegen te spreken! Wanneer je dan in staat bent te onthechten van je ego, met alle bijbehorende waarheden, geeft dat juist ruimte om met wijsheid te kijken naar wat er werkelijk is.

Dus is het wel wijsheid om je te hechten aan goed of slecht? Of is het wijs om juist te onthechten, zodat je het geluk de ruimte kan geven? Ik weet niet goed wat de bedoeling is van bovenstaande uitspraak. Mocht jij hier je gedachten over hebben, wil je het dan delen? Samen weten we meer en samen leidt volgens mij zeker naar meer geluk.