Klachtenregeling BvA
Beroepsvereniging voor Aurareaders

Ik ben lid van de Beroepsvereniging voor Auralezers (BvA). Jaarlijkse herregistratie, bijscholing, beroeps- en klachtenprocedure staan garant voor een goede kwaliteit.

Bij vragen of in geval van een geschil, kan de BvA rechtstreeks geconsulteerd worden.

Beroepsverening voor Aurareaders